Zpracování osobních údajů

Jak zpracováváme osobní údaje

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

 1. Společnost Direct-services s.r.o., se sídlem Hřbitovní 959/14, Nový Jičín, 741 01, IČ 28595301, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33599 zpracovává v případě vaší poptávky služeb v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen: “GDPR”), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) následující osobní údaje:
  a) jméno a příjmení;
  b) emailovou adresu.
 2. Zaškrtnutím pole „Souhlasím se zpracováním Osobních údajů.“ v kontaktním formuláři dáváte společnosti Direct-services s.r.o. dobrovolný a svobodný souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním vašich osobních údajů. Dále prohlašujete, že jestliže vám je méně než 15 let, tak jste požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
 3. Jméno, příjmení a emailovou adresu je nutné zpracovat za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz, vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo následné uzavření smlouvy.  Tyto osobní údaje budou společností Direct-services s.r.o. zpracovávány:
  a) po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Direct-services s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky a ukončení předsmluvního jednání bez uzavření smlouvy, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování;
  b) 3-4 roky ode dne skončení spolupráce;
  c) déle vyžadují-li to předpisy, nebo jiný právní zájem (např. daňový, účetní).
 4. Direct-services s.r.o. prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Direct-services s.r.o. tedy správcem osobních údajů a to zejména v strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů. K vašim osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro nás jako subdodavatelé vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů, pokud takové osoby budeme využívat, (ii) provozovatelé našich serverů a datových záloh, pokud takové budeme využívat a (iii) naši právní a daňoví poradci, pokud takové budeme využívat. Osobní údaje je oprávněn zpracovávat také kterýkoliv zaměstnanec Direct-services s.r.o..
 6. Kromě tohoto webu Direct-services s.r.o. zpracovává osobní údaje v dalších oblastech, nutných pro činnost, např. personální informace a účetnictví v rámci zákonných povinností a oprávněného zájmu.
 7. Společnost Direct-services s.r.o. prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany osobních údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům.
 8. Společnost Direct-services s.r.o. při své činnosti neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě. Direct-services s.r.o. zároveň prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
 9. Ze strany společnosti Direct-services s.r.o. nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 10. Vezměte, prosíme, na vědomí, že jako subjekt údajů máte právo:
  a) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
  b) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů;
  c) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
  d) vyžádat omezení zpracování těchto osobních údajů;
  e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za  následek ukončení jednání o smlouvě;
  f) vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů;
  g) v případě pochybností o dodržování práva na ochranu vašich osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  Jako subjekt údajů máte právo souhlas odvolat aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemáte zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
 11.  
  Osobní údaje získané automaticky

 12. Webový server na kterém běží tato webová stránka automaticky zpracovává a ukládá údaje o návštěvě stránky. Automatické údaje jsou sbírány dvěma hlavními metodami: vlastními logy webového serveru a analytikou Google. Direct-services s.r.o. používá takto získané informace k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci svých činností.
 13.  
  Cookies

 14. V některých případech užívá Direct-services s.r.o. na těchto webových stránkách soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení samotných webových stránek. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti. Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google.
 15. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

  Sbírání údajů o chování návštěvníků webu je aktivováno z podnětu návštěvníka webu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky, znějícím následovně: “Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Vyjádřete prosím svůj souhlas s jejich použitím, abychom pro vás mohli zajistit ničím nerušený zážitek. Více informací.

  Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na  https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

  Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

  Vypnutí cookies

  Cookies lze vypnout přímo ve Vašem internetovém prohlížeči.

  Následky vypnutí: Rozhodnete-li se pro vypnutí nebo vymazání cookies, nelze zajistit, že stránky budou fungovat zcela správně. Některé cookies jsou totiž nezbytné pro základní fungování webů.

  https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

   
  INTERNET EXPLORER

  • V menu „Nástroje“ vyberte možnost „Možnosti internetu“.
  • Nyní klikněte na záložku „Ochrana osobních údajů“.
  • Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.
  • Vaše nastavení potvrďte „OK“.


  FIREFOX

  • V hlavní nabídce klikněte na „Firefox“ a následně na nabídku „Možnosti“.
  • Zvolte oddíl „Soukromí“
  • V sekci Cookies deaktivujte volbu „Povolit serverům nastavovat Cookies“
  • Potvrďte vaše nastavení

   
  CHROME

  • v navigaci vybereme „nastavení“
  • zobrazit rozšířená nastavení
  • nastavení obsahu
  • vyberete požadovanou možnost v sekci soubory cookie

   
  EDGE

  • v menu „další“ vybereme možnost „nastavení“
  • pokračujeme na upřesňující nastavení> soubory cookies (skrolujte dolů) > blokovat cookies/

   
  SAFARI

   
  OPERA

  Pokud používáte jiný internetový prohlížeč, získejte, prosím, pokyny ohledně zamezení, jakož i vymazání Cookies z nápovědy u Vašeho prohlížeče nebo od výrobců softwaru.
   
  Odstranění již uložených cookies

  INTERNET EXPLORER

  • V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“
  • Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“
  • Klikněte na tlačítko „Delete“

   
  FIREFOX

  • V hlavní nabídce klikněte na „Firefox“ a následně na šipku u nabídky Možnosti
  • v sekci Soukromí zaškrtněte Vymazat některé soubory cookies a vyberte.

   
  EDGE

  • v menu „další“ vybereme možnost „nastavení“
  • vymazat údaje o procházení
  • zvolte co chcete vymazat: Údaje cookies a uložená data z webů

   
  CHROME

  • v navigaci vybereme Nastavení
  • Historie > vymazat údaje o prohlížení
  • soubory cookies a další data webů
 16. Jako subjekt údajů prohlašujete, že jste si vědom(a) svých práv podle ustanovení § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR. Dále prohlašujete, že všechny vámi poskytnuté údaje jsou přesné, pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Dále, že váš souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
 17. Jako subjekt údajů vás informujeme, že pokud si budete přát své osobní údaje upravit, nebo odvolat souhlas s jejich zpracováním můžete tak učinit formou emailu zaslaného na emailovou adresu info@direct-services.cz, nebo prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře.

 

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Vyjádřete prosím svůj souhlas s použitím cookies, abychom pro vás mohli zajistit ničím nerušený zážitek.
Více informací.